Kalendář

12.12.2017 10:00 - 31.1.2018 12:00 - Vyhlášena interní rozvojová soutěž na rok 2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Seznam konzultantů Rady pro vnitřní hodnocení VŠE

Na základě článku 38 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE byli Radou pro vnitřní  hodnocení VŠE jmenováni tito konzultanti:

Jméno a příjmení včetně titulů Oblast vzdělávání
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. Informatika
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc Informatika
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Informatika
prof. Ing. Petr Doucek, CSc Informatika

 

 

Dne 7. 11. 2017
Ing. Josef Klement
tajemník RVH