Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Prorektor pro strategii

Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

prorektor pro strategii

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Vzdělání
2001 Ing., obor Statistické a pojistné inženýrství, VŠE
2005 Ph.D., obor Statistika, VŠE
2008 doc., obor Statistika, VŠE
Studijní pobyty
2007 University of Ljubljana (studijní pobyt, 2 měsíce)
2010 Universita Mateja Béla, Banská Bystrica (přednáškový pobyt, 3 týdny)
2011 University of Maribor (přednáškový pobyt, 1 týden)
Zaměstnání
2001 – 2008 VŠE, Fakulta informatiky a statistiky, katedra statistiky a pravděpodobnosti
2003 – 2009 Vyšší odborná škola informačních služeb Praha – Krč
2008 – dosud VŠE, Fakulta informatiky a statistiky, katedra ekonomické statistiky
Akademické funkce
2006 – 2012 Rada vysokých škol, člen předsednictva
2006 – 2010 Fakulta informatiky a statistiky, VŠE, proděkan pro vědu, výzkum a informatiku
2006 – dosud Akademie věd České republiky, člen Akademického sněmu
2008 – dosud vedoucí katedry ekonomické statistiky, VŠE
2010 – dosud VŠE, prorektor pro strategii
2012 – dosud předseda Rady vysokých škol
Odborná činnost
2007 – dosud vedoucí řešitelského týmu tří grantů Grantové agentury ČR
2009 – 2010 MŠMT ČR, vedoucí projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání
2011 – 2012 Český statistický úřad, poradce předsedkyně
2012 – dosud Český statistický úřad, vedoucí metodických auditů
2013 – dosud znalec dle zákona č. 36/1967 Sb. ve specializaci statistika
2013 – dosud MŠMT ČR, odborný garant šetření studentů EUROSTUDENT V a DOKTORANDI 2014
Členství ve vědeckých a akademických radách
2006 – dosud člen Vědecké rady, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE
2010 – dosud člen Vědecké rady VŠE
2010 – dosud člen Vědecké rady FEK ZČU v Plzni
2010 – dosud člen Akademické rady Bankovního institutu, vysoké školy
2010 – dosud člen Akademické rady Vysoké školy polytechnické v Jihlavě
2011 – dosud člen Vědecké rady Masarykovy univerzity
2012 – dosud člen Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Členství v odborných organizacích
1995 – dosud Jednota českých matematiků a fyziků
2002 – dosud Česká statistická společnost
2004 – dosud International Association for Statistical Education
2007 – dosud Česká demografická společnost
2010 – dosud International Statistical Literacy Project, národní koordinátor za ČR
2010 – dosud Česká společnost ekonomická, člen představenstva a výkonného výboru
2012 – dosud International Statistical Institute
2012 – dosud Centre for International Research on Economic (Tendency) Surveys
Členství v redakčních radách
2008 – dosud The Open Political Science Journal, člen redakční rady
2011 – dosud Statistika, člen výkonné rady časopisu
2012 – dosud Acta Sting, člen redakční rady časopisu
Publikační činnost
Je autorem či spoluautorem 5 monografií, 8 článků v časopise s impakt faktorem,
33 recenzovaných článků, 92 konferenčních příspěvků a 7 vysokoškolských učebních textů.
Získaná ocenění
2001 Cena Josefa Hlávky
2004 Cena rektorky VŠE za prestižní publikaci – článek
2003 – 2011 6x cena děkana Fakulty a informatiky VŠE za nejlepší publikaci
Odborný zájem
ekonomická statistika, národní účetnictví, lidský kapitál, vysoké školství
Jazykové znalosti
angličtina