Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Plán realizace strategického záměru na rok 2018 byl schválen

Plán realizace strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2018 (PRSZ 2018) byl schválen dne 30. 10. 2017 Akademickým senátem VŠE a dne 7. 11. 2017 Správní radou VŠE. PRSZ 2018 je roční konkretizací cílů uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020 a představuje hlavní aktivity, které budou v roce 2018 realizovány v rámci jeho jednotlivých strategických priorit a dílčích cílů.