Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Posouzení vybraných aspektů předběžného odhadu kompenzace společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Související stránky

Zadavatel: Hlavní město Praha

Text výzvy

Lhůta pro doručení nabídky na rektorát VŠE (NB 167, koordinátorka projektů) byla stanoven na čtvrtek 14. 5. 2015 do 10:00. K nabídce je třeba přiložit vyplněnou a podepsanou kartu projektu.

Lhůta pro doručení  nabídek byla stanovena na 15. 5. 2015 do 12:00 na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2/2, 111 01 Praha 1, místnost č. 418.