Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Související stránky

Níže naleznete zadávací dokumentaci včetně příloh, které jsou součástí výzvy k podání  nabídky v rámci vyhlášené veřejné zakázky „Další vzdělávání pedagogických  pracovníků“. Veškeré informace o veřejné zakázce, která je rozdělena na 5 částí  a uchazeči mohou podávat své nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky  nebo na celou veřejnou zakázku, naleznete v zadávací dokumentaci a jejích  přílohách.

Lhůta pro doručení nabídky na rektorát VŠE (NB171A, koordinátorka projektů) byla stanoven na pondělí 13. 8. 2012 do 11:00. K nabídce je třeba přiložit vyplněnou a podepsanou kartu projektu.

Lhůta pro doručení  nabídek byla stanovena na 20. 8. 2012 do 10.00 na adresu: odbor SMS, Jungmannova  35/29, 111 21 Praha 1 (osobně na podatelnu, případně poštou na uvedenou  adresu).

V případě jakýchkoli  dotazů kontaktujte Bc. Martina Popršteina:

Bc. Martin Poprštein
referent projektů EU – hlavní manažer  projektu
tel.: 236 005 264
e-mail:  martin.poprstein@praha.eu
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA  PRAHY
Odbor školství, mládeže a  sportu
Oddělení sportu, volného času a  projektů, kanc. č. 633
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha  1

 

Zadávací dokumentace (pdf)
Kvalifikační dokumentace (pdf)
Krycí list nabídky (doc)
Vzorový návrh smlouvy (doc)
Požadavky na vzdělávací programy (pdf)
Oznámení o zakázce (pdf)