Kalendář

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Metody hodnocení dopadů politiky v oblasti ochrany ŽP

Související stránky

Zadavatel: Technologická agentura ČR

Text výzvy

Lhůta pro doručení nabídky na rektorát VŠE (NB171A, koordinátorka projektů) byla stanoven na pondělí 8. 10. 2012 do 13:00. K nabídce je třeba přiložit vyplněnou a podepsanou kartu projektu.

Lhůta pro doručení  nabídek byla stanovena na 9. 10. 2012 do 13:00 na adresu: Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6, podatelna