Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Rozvoj oponentního řízení ve veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích

Související stránky

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra

Shrnutí výzvy

Zadávací dokumentace

Příloha  1 – krycí list

Příloha 2 – návrh smlouvy

Lhůta pro doručení nabídky na rektorát VŠE (NB 167, koordinátorka projektů) byla stanoven na čtvrtek 5. 11. 2015 do 11:00. K nabídce je třeba přiložit vyplněnou a podepsanou kartu projektu.

Lhůta pro doručení  nabídek byla stanovena na 6. 11. 2015 do 14:00 na adresu: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7, podatelna – přízemí.