Kalendář

12.12.2017 10:00 - 31.1.2018 12:00 - Vyhlášena interní rozvojová soutěž na rok 2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podpora informačních opatření v oblasti politiky soudržnosti EU

Zadavatel: Evropská komise

Text výzvy (včetně formuláře žádosti a pokynů pro žadatele)

V rámci posílení komunikace přínosů evropských fondů vyhlašuje Evropská komise (EK) výzvu na speciální granty v oblasti publicity:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/22-08-2017-commission-supports-information-measures-relating-to-the-eu-cohesion-policy

Cílem EK je vybrat spolupracovníky, kteří zajistí provedení řady informačních opatření, a napomohou k lepšímu porozumění politiky soudržnosti a zvýšení povědomí o projektech financovaných EU.

Potenciálními příjemci mohou být:
o mediální organizace / zpravodajské agentury (televize, rozhlas, tištěná média, on-line média, nová média, kombinace různých sdělovacích prostředků),
o neziskové organizace,
o vysoké školy a jiné vzdělávací instituce,
o výzkumná střediska a expertní skupiny typu „think tank“,
o veřejné orgány (národní, regionální a místní), které nejsou řídicími orgány ani zprostředkujícími subjekty.

Granty na rok 2018 mohou být ve výši cca 1,5 až 12,5 milionu Kč. Je třeba zajistit spolufinancování ze stany žadatele ve výši 20 %.

Lhůta pro doručení nabídky na rektorát VŠE (NB167, koordinátorka projektů) byla stanoven na pondělí 9. 10. 2017 do 11:00. K nabídce je třeba přiložit vyplněnou a podepsanou kartu projektu.

Lhůta pro doručení  nabídek byla stanovena na 16. 10. 2017.

Bližší informace v českém jazyce naleznete v přiloženém souboru.

Výzva k předkládání návrhů