Kalendář

12.12.2017 10:00 - 31.1.2018 12:00 - Vyhlášena interní rozvojová soutěž na rok 2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Soubor zkouškových otázek podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Zadavatel: ČNB

Text výzvy

Lhůta pro doručení nabídky na rektorát VŠE (NB167, koordinátorka projektů) byla stanovena na pondělí 28. 8. 2017 do 12:00. K nabídce je třeba přiložit vyplněnou a podepsanou kartu projektu.

Lhůta pro doručení  nabídek byla stanovena na 5. 9. 2017 do 10:00. Nabídky, resp. žádosti o účast podávat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz).

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Mgr. Martina Hanuše:

Mgr. Martin Hanuš,
tel.: +420 224 412 884
e-mail: martin.hanus@cnb.cz;

v době jeho nepřítomnosti
Mgr. Petra Bolfová,
tel.: +420 224 413 400
e-mail: petra.bolfova@cnb.cz.

Poptávkový dopis

Příloha č. 1 poptávky – návrh smlouvy

Příloha č. 2 – návrhu smlouvy

Příloha č. 2 poptávky – Čestné prohlášení dodavatele

Příloha č. 2A přílohy č. 2 návrhu smlouvy

Příloha č. 3 poptávky – Cenová tabulka

Příloha č. 4 poptávky – Požadavky na vzorek zkouškových otázek

Příloha č. 5 poptávky – Návrh vyhlášky