Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Plán realizace strategického záměru na rok 2018 byl schválen

Plán realizace strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2018 (PRSZ 2018) byl schválen dne 30. 10. 2017 Akademickým senátem VŠE a dne 7. 11. 2017 Správní radou VŠE. PRSZ 2018 je roční konkretizací cílů uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020 a představuje hlavní aktivity, které budou v roce 2018 realizovány v rámci jeho jednotlivých strategických priorit a dílčích cílů.