Aktivity projektu v LS 2017/2018

 Kdo zajišťuje/nabízí  Pro studenty (a budoucí absolventy)  Pro zaměstnance

(Pozor: Školení obvykle vyhrazena pro pracovníky příslušné fakulty, kteří se zaváží k dlouhodobému vzdělávacímu plánu – min. 80 hodin.)

Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) Studium v zahraničí: využijte možnosti konzultací (http://ffu.vse.cz/zahranicni-vztahy/). Školení (poslední místa): více sdělí Simona Tuzarová (simona.tuzarova@vse.cz).
Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) FMV Alumni Club a jeho akce (http://fmv.vse.cz/absolventi/fmv-alumniclub/). Zkvalitnění řízení Vašich projektů – využijte Lukáše Bumbálka.
Fakulta podnikohospodářská (FPH) Školení: více naleznete na projektovém Sharepointu své katedry či sdělí Anna Leschtinová (anna.leschtinova@vse.cz).
Národohospodářská fakulta (NF)
 • Klub absolventů NF a jeho akce (http://nf.vse.cz/absolventi/).
 • Zahraniční pracovní stáže u významných institucí (např. Stálá mise ČR při OECD v Paříži).
  • Náklady spojené s pobytem z velké části hrazeny projektem.
  • Bližší informace: Milan Bednář (milan.bednar@vse.cz)
Školení se zaměřují především na:

 • práce s citačními manažery,
 • práce se softwarem STATA,
 • ekonometrické a statistické metody,
 • výuka angličtiny.
 • Kontakt: Jan Kozák (kozak@vse.cz)
Fakulta managementu (FM)
 • Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP): exkurze + informace o možnostech bližší spolupráce.
 • Exkurze do firem: sledujte fakultní email s pozvánkami a Facebook.
 • Přednášky odborníků z praxe, např.:
  • Michal Šusták, Deloitte (16. 3. 2018)
  • Josef Hrubec, Schneider Electric (29. 3. 2018)
  • Tomáš Vrzák, Sportify (11. 4. 2018)
  • Kontakt: Blanka Bártová (blanka.bartova@vse.cz).

  Školení

 • Sledujte fakultní email s pozvánkami.
 • Témata: využívání zdrojů a citace, statistické metody, angličtina, zvládání zátěže, prezentační dovednosti a další.
 • Kontakt: Dagmar Balgová (balgova@vse.cz)
Oddělení strategie (OSTR) Rozvoj a strategie VŠE (http://strategie.vse.cz/): informace o řízení kvality, strategickém a projektovém řízení.
 • Databáze nevědeckých projektů.
 • Dotazníkové šetření pro akademické pracovníky pro nastavení vhodného systému projektového řízení.
Oddělení zahraničních styků (OZS) Video a fotosoutěž pro účastníky výměnných pobytů 2017/18 + výstava a prezentace vítězných příspěvků.

Sledujte stránky OZS (http://ozs.vse.cz).

Informační schůzka pro zaměstnance o možnostech zahraničních mobilit.

Sledujte stránky OZS (http://ozs.vse.cz).

Rozvojové a poradenské centrum (RPC)
Středisko handicapovaných studentů (SHS) Elektronická skripta a publikace (http://shs.vse.cz/co-nabizime/seznam-elektronickych-skript-a-publikaci/) Vzniká manuál výuky studentů se SSP – probíhají konzultace.