Rozvoj VŠE ESF – administrativa

Koordinátoři a administrátoři projektu Rozvoj VŠE ESF

V níže uvedené tabulce najdete kontaktní osoby projektu OP VVV Rozvoj VŠE ESF pro jednotlivá pracoviště.

  Pracoviště   Kontaktní osoby
  FFÚ   Jiří Vícha, Leoš Vítek
  FMV   Pavel Černý
  FPH   Anna Leschtinová, Ivan Nový
  NF   Jan Kozák, Josef Klement
  FM   Lucie Váchová, Tereza Vinšová 
  OSTR, OZS, RPC, SHS   Iva Buchtová