Doložení dokumentů před podpisem smlouvy

Po obdržení informace o podpoření projektu a po výzvě poskytovatele dotace dojde k doplnění dokumentů potřebných pro vydání právního aktu. Tyto dokumenty předá řešitel Projektové kanceláři, která jejich doložení poskytovateli dotace zařídí.