Kontrola stavu žádosti a případné doplnění

V případě doplnění projektu bude řešitel kontaktován, pokud od něj budou vyžadovány nějaké další informace či dokumenty.

Projektová kancelář má v této fázi:

  • Možnost kontrolovat stav žádosti během celého hodnotícího a schvalovacího procesu
  • Možnost náhledu během vypořádání připomínek k žádosti ze strany poskytovatele dotace v rámci kontroly formální správnosti a přijatelnosti projektu
  • Obstarat případné doplnění dalších potřebných dokumentů pro prokázání formální správnosti projektu a doložení dalších dokumentů a informací vyžádaných ze strany hodnotitelů
  • Informovat řešitele o případných změnách souvisejících s probíhajícím schvalovacím procesem