Předání vyjádření o zamítnutí

Pokud byl projekt zamítnut, poskytne řešitel Projektové kanceláři dokumenty o zamítnutí dotace a vyplní dotazník Lessons learned, kde uvede důvody zamítnutí a případně zpětnou vazbu, která by mohla být využitelná pro přípravu dalších projektů.  Dokumenty o zamítnutí není třeba Projektové kanceláři poskytovat, pokud jsou nahrány v ISKP14+.