Sestavení projektového týmu

V případě, že je možné do projektu zahrnout úvazky na administrativní pozice, je potřeba to udělat. Je nutné promyslet především následující otázky:

Kdo bude koordinovat přípravu projektu?

Kdo bude zodpovědný za zpracování žádosti?

Kdo bude projekt administrovat v době realizace a udržitelnosti?

  • Autor: Alena Jeslínková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: