Uzavření smlouvy

Před uzavřením smlouvy (dotační, partnerské) provede Projektová kancelář její kontrolu a následně zajistí její podpis.