Vyplnění žádosti a kompletace příloh

Projektová kancelář zajistí přenesení finálních textů a rozpočtu do elektronického prostředí pro podávání žádostí. Při vyplňování žádosti je vždy:

  • Hlavní kontaktní osoba – řešitel

Přílohy týkající se věcné náplně projektu připravuje řešitel. Pokud bude zapotřebí zajistit aktuální verzi příloh, zajistí je Projektová kancelář. Finální verze příloh se do elektronického prostředí pro podávání žádostí nahrává vždy min. 1 den před podpisem žádosti.