Založení složky projektu na SharePointu

Po předání vyplněné a podepsané karty projektu bude projektu založena samostatná složka na SharePointu Projektové kanceláře. Každý projekt zde bude mít vlastní složku pod příslušnou kategorií projektů:

  • Operační programy
  • Rozvojové projekty
  • Erasmus+
  • Ostatní projekty

K dané složce bude mít přístup pouze řešitel (případně jiná oprávněná osoba, kterou řešitel sám určí), dále pracovníci projektové kanceláře.

V této složce se budou archivovat VEŠKERÉ základní dokumenty týkající se projektu (např. žádost a její přílohy).