Založení žádosti/přihlášky projektového záměru

Žádost o dotaci v ISKP 2014+ či v jiném systému poskytovatele dotace zakládá řešitel, případně Projektová kancelář.

V případě využívání elektronického systému pro podání žádosti je řešitel/projektový manažer povinen zpřístupnit projektovou žádost Projektové kanceláři min. v podobě role zástupce správce přístupů.