Zpracování odborných textů žádosti

Po založení projektové žádosti/přihlášky projektového záměru bude vytvořena Projektovou kanceláří šablona žádosti – formulář pro vyplnění žádosti v programu word. Veškeré texty se budou připravovat ve wordu včetně jazykové korektury, až finální text se bude nahrávat do aplikace pro podávání žádostí, aby nedocházelo k nesrovnalostem a chybám.

Rozpočet bude vygenerován do excelu rovnou ze žádosti a poslán řešiteli. Zkontrolujte vždy možnost zanést do projektu režie!

Veškeré texty a další dokumenty je třeba zároveň archivovat na SharePointu ve složce projektu (viz Založení složky projektu na SharePointu). Rovněž je potřeba zde archivovat komunikaci s poskytovatelem dotace. Odborné texty si řešitel píše sám.

  • Autor: Alena Jeslínková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: