Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Postup pro podání žádosti o dotaci

Zařizuje projektová kancelář Zařizuje řešitel
X 1) Kontaktování projektové kanceláře
X 2) Vyplnění Karty projektu
3) Založení složky projektu na SharePointu X
4) Zařazení projektu do databáze
5) Založení žádosti/přihlášky projektového záměru X
X 6) Sestavení projektového týmu
X 7) Zpracování odborných textů žádosti
8) Vyplnění žádosti a kompletace příloh X
9) Zařízení podpisu a odeslání žádosti X
10) Kontrola stavu žádosti, případné doplnění X
Schválení projektu Zamítnutí projektu
1) Řešitel doloží dokumenty před podpisem smlouvy 1) Řešitel předá vyjádření o zamítnutí
2) Uzavření smlouvy 2) Archivace
3) Přidělení čísla zakázky
4) Registrační list smluvy
5) Realizace