Předání vyjádření o zamítnutí

Pokud byl projekt zamítnut, poskytne řešitel Projektové kanceláři potřebné dokumenty o vyjádření k zamítnutí dotace. Pokud jsou důvody zamítnutí uvedeny v ISKP14+ není toto potřeba. Projektová kancelář pak důvody zamítnutí projektu uvedete do databáze projektů pro zpětnou vazbu využitelnou při přípravě dalších projektů.