Vyplnění karty projektu

Stáhněte si a vyplňte Kartu projektu určenou pro projekty mimo vědu a výzkum.

Na kartě projektu je potřeba zajistit podpis:

  1. kvestora
  2. řešitele
  3. děkana/vedoucího celoškolského pracoviště

Takto podepsanou kartu doručte do Projektové kanceláře (IB 316), která zajistí podpis prorektorky pro strategii.

Bez vyplněné karty projektu opatřené uvedenými podpisy není možné pokračovat v přípravě projektu!

Pokud není možno vyplnit finální rozpočet projektu, je nutno v Kartě projektu uvést odhad nákladů. Po vyjasnění rozpočtu v průběhu přípravy projektu je nutno opravenou Kartu projektu znovu nechat podepsat.