Business na dotek

Základní informace

ID projektu: --nezadáno--
Stav projektu: zamítnutý
Poskytovatel: Středočeský kraj
Program: OPVK
Výzva: výzva 03, 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Registrační číslo: --nezadáno--

Řešení projektu

Role VŠE: spoluřešitel
Začátek projektu: 1. 1. 2014
Konec projektu: 30. 11. 2014
Udržitelnost projektu: --nezadáno--

Zařazení projektu

Kontaktní osoba: prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Řešitel osoba: --nezadáno--
Fakulta: FFÚ
Katedra: KMU

Rozpočet projektu

Rozpočet celkem: 0,00 Kč