Institucionální plán VŠE na roky 2019-2020

Institucionální plán Vysoké školy ekonomické v Praze na roky 2019–2020 byl projednán Vědeckou radou VŠE per rollam dne 5. 10 2018, schválen Akademickým senátem VŠE dne 22. 10. 2018 a  projednán Správní radou VŠE dne 30. 10. 2018. Na MŠMT byl v této podobě předložen dne 31. 10. 2018.

Ke stažení (PDF)