Kalendář

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ukončené projekty

VŠE v Praze úspěšně realizovala tyto projekty:

Název projektu Kontaktní osoba, řešitel Posky- tovatel Reg. číslo Celková částka Doba realizace
od do
Certifikace a prohloubení znalostí studentů a vyučujících VŠE v oblasti IT Ing. Radovan Kačín, Ing. Lenka Švecová, Ph.D. (FPH, katedra managementu) OPPA CZ.2.17/3.1.00/ 30233 3 078 998,78 Kč 1.1.2009 30.6.2011
Učme se od učící se organizace – zavedení systému dalšího profesního vzdělávání na NF VŠE v Praze Ing. Klára Fabianková (NF, katedra regionálních studií) OPPA CZ.2.17/1.1.00/ 31206 4 410 640,08 Kč 1.3.2009 31.8.2011
FM VŠE – INOVACE STUDIJNÍHO OBORU A VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ FAKULTY MANAGEMENTU VŠE PRAHA V J. HRADCI PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D. (FMJH, děkanát) OPVK CZ.1.07/2.2.00/ 07.0264 16 943 603,04 Kč 26.5.2009 30.4.2012
Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových manažerů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. (FFU, katedra bankovnictví a pojišťovnictví) OPVK CZ.1.07/1.3.00/ 08.0182 6 936 246,00 Kč 1.7.2009 30.6.2012
Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce Jitka Pittlová (NF, děkanát) OPPA CZ.2.17/3.1.00/ 32102 7 252 794,40 Kč 1.2.2010 31.7.2012
Rozvoj a podpora vzdělávání mladých vědeckých pracovníků Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze Ing. Lenka Švecová, Ph.D. (FPH, katedra managementu) OPPA CZ.2.17/1.1.00/ 32610 3 153 072,76 Kč 1.3.2010 31.8.2012
Příprava a zavedení nového oboru „Finanční inženýrství“ doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. (FFU, katedra bankovnictví a pojišťovnictví) OPPA CZ.2.17/3.1.00/ 32146 2 427 720,20 Kč 1.3.2010 31.8.2012
Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace Ing. Lenka Švecová, Ph.D. (FPH, katedra managementu) OPPA CZ.2.17/3.1.00/ 32608 4 715 801,36 Kč 1.3.2010 31.8.2012
Inovace studijních oborů se zaměřením na adaptibilitu a styk s praxí prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. (FFU, katedra veřejných financí) OPPA CZ.2.17/3.1.00/ 32075 4 759 322,24 Kč 1.5.2010 31.10.2012
Project management for SMEs/NGOs – exchange of experience for trainers Program celoživotního učení, projekty partnerství Grundtvig  2010-1-CZ1-GRU06-03948 1 14 800 € 1.8.2010 31.7.2012
Management v praxi aneb zvyšování pracovních kompetencí studentů VŠE v Praze spoluprací s podniky Mgr. Tomáš Říčka (FPH, katedra managementu) OPPA CZ.2.17/3.1.00/ 33342 2 943 868,60 Kč 1.11.2010 30.4.2013
Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do světa! Ing. Radovan Kačín (FPH, katedra managementu) OPPA CZ.2.17/3.1.00/ 33344 4 813 281,54 Kč 1.11.2010 30.4.2013
Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Eva Horová (NF, děkanát) OPPA CZ.2.17/3.1.00/ 33332 6 925 316,00 Kč 1.12.2010 31.5.2013
Nové předměty pro lepší uplatnění studentů VŠE na trhu práce Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. (FPH, katedra psychologie a sociologie řízení) OPPA CZ.2.17/3.1.00/ 33341 1 089 706,40 Kč 1.1.2011 31.8.2012
Social tourism Opportunities in WELlness and Leisure activities (Sowell) – Příležitosti pro sociální cestovní ruch ve wellness a volnočasových aktivitách Ing. Zdenka Petrů (FMV, katedra cestovního ruchu) Evropská komise ENT/TOU/10/ 711B
Moderní metody řízení kvality, štíhlé výroby a služeb pro studenty a vyučující VŠE v Praze Ing. Ondřej Hykš (FPH, katedra managementu) OPPA CZ.2.17/3.1.00/ 33343 3 582 639,30 Kč 1.3.2011 31.8.2013
Inovace výuky managementu: vstříc změnám Ing. Lenka Švecová, Ph.D. (FPH, katedra managementu) OPPA CZ.2.17/3.1.00/ 33346 3 054 948,02 Kč 1.3.2011 31.8.2013
Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE Ing. Jana Krbová, Ph.D. (FMJH, děkanát) OP VaVpI CZ.1.05/4.1.00/ 04.0191 50 000 000,00 Kč 1.7.2011 30.4.2013
Active vocatioanl learning in project management for trainers Ing. Radovan Kačín, prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. (FPH, katedra managementu) Program celoživotního učení,  Leonardo da Vinci – Projekty partnerství CZ/11/LLP-LdV/PS/P134015 13 200 € 1.8.2011 31.7.2013
Student podnikatel – Program inovace kurzů zaměřených na trénink podnikatelské činnosti a zvýšení předpokladů k úspěšnému podnikání u studentů VŠE v Praze Ing. Martin Kešner (FPH, katedra managementu) OPPA CZ.2.17/3.1.00/ 33330 3 184 980,48 Kč 1.10.2011 31.1.2014
Projektmanagement als Instrument mit Arbeitsmarktbezug für die Entwicklung und Sicherung von Unterrichtsqualität in der beruflichen Bildung prof. Ivan Nový (FPH, katedra psychologie a sociologie řízení) Program celoživotního učení,  Leonardo da Vinci DE/11/LLP-LdV/TOI/147 402/2011-1-DE2-LEO05-08032 33 981 € 1.10.2011 30.9.2013
Self-Assessment as a Basis for Accreditation and Certification in the Educational Sector Ing. Radovan Kačín (FPH, katedra managementu) Program celoživotního učení,  Leonardo da Vinci UK/11/LLP-LdV/TOI-413 279 920,66 € 1.10.2011 30.9.2013
Zateplení objektu G kolejí VŠE OP ŽP CZ.1.02/3.2.00/ 09.04275 7 573 001,00 Kč 20.10.2011 19.10.2012
Social dialogue and the public services in the aftermath of the economic crisis: strengthening partnership in an era of austerity prof. Zuzana Dvořáková (FPH, katedra personalistiky) Evropská komise VP/2011/001/0460 1.12.2011 30.11.2012
Transfer of know-how between Swiss University with practical orientation and top Czech University with theoretical orientation prof. Ivan Nový (FPH, katedra psychologie a sociologie řízení) Fond partnerství 9710.6.12.7. 0076.00 2 674 220,10 Kč 12.12.2011 30.11.2012
Laboratoř Systémové Analýzy Ing. Radim Brixí (FIS, katedra systémové analýzy) OPPA CZ.2.17/3.1.00/34130 1,7 mil Kč. 1.2.2012 31.7.2014
Rozvoj oboru Multimédia v ekonomické praxi pro lepší uplatnění absolventů v praxi doc. Stanislav Horný (FIS, Grafická a multimediální laboratoř) OPPA CZ.2.17/3.1.00/34129 5 609 207,84 Kč 1.6.2012 31.12.2014
Budování partnerství a posilování spolupráce v oblasti štíhlé výroby a služeb, inovací a průmyslového inženýrství s důrazem na posílení konkurenceschopnosti ČR Ing. Radovan Kačín (FPH, katedra managementu) OPVK CZ.1.07/2.4.00/31.0096 4 329 685,32 Kč 1.10.2012 30.9.2014
REALITY – Research Cooperation of European and Latin American Universities in Innovation Technologies doc. Vlasta Hlavičková (FMV, katedra románských jazyků) Evropská komise 25 305,50 € 1.11.2012 31.10.2014
Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU prof. Eva Cihelková (FMV, katedra světové ekonomiky) Evropská komise 20 000 € 1.1.2013 31.12.2013
Zateplení části obvodového pláště areálu FM VŠE č.p. 1117/II v Jindřichově Hradci Ing. Miroslav Malec (FMJH) OP ŽP CZ.1.02/3.2.00/10.08020 9 315 155 Kč 24.6.2013 1.11.2013
Zřízení univerzitní školky na VŠE v Praze Ing. Libor Svoboda (kvestor) OPPA CZ.2.17/2.1.00/35125 4 419 791,52 Kč 1.2.2013 31.10.2014
Vzdělávací program pro finanční útvary podniků v Plzeňském kraji prof. Bohumil Král (FFU, katedra manažerského účetnictví) OPVK CZ.1.07/3.2.02/ 04.0018 386 249,40 Kč 1.3.2013 31.8.2014
Implementace praxe do výuky na katedře podnikové ekonomiky VŠE v Praze prof. Kislingerová (FPH, katedra podnikové ekonomiky) OPPA CZ.2.17/3.1.00/36169 3 264 209,93 Kč 1.6.2013 30.3.2015
Profesně zaměřené bakalářské studium na FIS VŠE Ing. Kristýna Vltavská (FIS) OPPA CZ.2.17/3.1.00/36168 2 000 837,26 Kč 1.7.2013 30.3.2015
Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (šestá etapa) Ing. Jana Hartmanová Ministerstvo kultury 125 000,00 Kč 1.1.2015 31.12.2015
Hodnocení efektivity kulturních akcí v rámci regionální programové linie „Devět týdnů baroka“ prof. Václav Riedlbauch Plzeňský kraj 095E200108 205 000,00 Kč 30.7.2015 31.12.2015
European Academic Network for Open Innovation (OpenINN) doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. LLP – Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency 542203-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW 219 010,00 Kč 1.10.2013 30.9.2016
Podpora vzdělávání odborných učitelů pro cestovní ruch v Bělorusku Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. Tempus 516630-TEMPUS 1-2011-1DE-TEMPUS-JPHES/TETVET 28 000,00 Kč 1.10.2014 31.12.2016
New Public Management Reforms and Accounting Practices in Municipalities of the Czech Republic and Norway Mgr. Emil Velinov, Ph.D. Norské fondy NF-CZ07-ICP-3-3092015 1 237 086,00 Kč 1.7.2015 31.7.2016
Universities approaches in tackling the changing job markets for gradutes Mgr. Emil Velinov, Ph.D. Norské fondy EHP-CZ07-ICP-2-3652015 495 000,00 Kč 1.7.2015 31.7.2016

VŠE v Praze dále řeší Rozvojové projekty MŠMT.

Legenda: FFU – Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze FMV – Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze FPH – Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze FIS – Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze NF – Národohospodářská fakulta VŠE v Praze FMJH – Fakulta managementu, Jindřichův Hradec VŠE v Praze OPPA – Operační program Praha – Adaptabilita OPVK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OP ŽP – Operační program Životní prostředí