Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Centralizované rozvojové projekty řešené VŠE

VŠE v Praze řeší v roce 2014 následující centralizované rozvojové projekty MŠMT:

Číslo projektu Program
č.
Spolu-
pracující VŠ
 Název projektu NIV INV  Celkem
C4 1 ČVUT Rozvoj informačních systémů pro podporu procesního řízení administrativních a správních agend VVŠ 350 150 500
C7 1 MENDELU Inovace Univerzitního informačního systému 1 400 0 1 400
C20 2c ČZU Podpora doktorandů a post-doktorandů na VŠE a ČZU v Praze 2 000 0 2 000
C24 2d ČZU Rozvinutí výuky v oblasti CSR na základě sdílení dosavadních zkušeností vysokých škol 1 188 0 1 188
C29 2d AMU KNOWtilus – ponor do vědy skrze umění 1 597 0 1 597
CSM8 2c Rozvoj vědeckých pracovníků VŠE v Praze v oblasti managementu vědy a vzdělávání 2 790 0 2 790
Celkem 9 325 150 9 475

Legenda:
Program č. – číslo programu dle Vyhlášení rozvojových programů
NIV – neinvestiční prostředky v tis. Kč
INV – investiční prostředky v tis. Kč