Závěrečné zprávy RP 2015

C8 Rozvoj informačních systémů pro podporu vnitřní kvality VVŠ
C10 Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí
C17 Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb.
C18 Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR
C35 Podpora vzdělávání doktorandů a post-doktorandů na VŠE a ČZU v Praze
C36 KNOWtilus – ponor do vědy skrze umění
CSM11 Obnova technického zázemí Střediska handicapovaných studentů

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague