Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Centralizované rozvojové projekty 2011 řešené VŠE v Praze

Související stránky

Číslo projektu

Program
č.

Koordinující VŠ  Název projektu NIV INV  Celkem 
C32 6 a VUT Rozvoj U3V na českých vysokých školách 565 0 565
C36 6 b VŠE Rozvoj psychologického poradenství na vysokých školách v ČR 845 0 845
C39 6 e MU Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství 519 820 1 339
CSM74 5 VŠE Vzdělávání handicapovaných studentů 1 617 0 1 617
Celkem 3 546 820 4 366

Legenda:
Program č. – číslo programu dle Vyhlášení rozvojových programů
NIV – neinvestiční prostředky
INV – investiční prostředky