Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
CSM 8 – Rozvoj vědeckých pracovníků VŠE v Praze

v oblasti managementu vědy a vzdělávání

Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT realizovaný v letech 2012 – 2014

Byla vyhlášena výzva k podání přihlášek zájemců o podporu z rozvojového projektu MŠMT na rok 2014 – více informací ZDE.

Cíle projektu

Projekt se zaměřuje na manažerskou komponentu akademické práce. Perspektivním kandidátům, kteří prokázali své schopnosti např. při vedení grantových a výzkumných týmů, umožní další rozvoj vč. absolvování zahraničních školení a stáží. Tyto budou zaměřeny na manažerské kompetence, tedy např. na oblast projektového řízení, managementu vědy, řízení služeb atd.

Aktivity projektu

 • oslovení a výběr účastníků,
 • konzultace osobního plánu rozvoje se zapojenými účastníky,
 • výběr a realizace zahraničních stáží,
 • průběžné setkávání zapojených účastníků,
 • společné workshopy s hostujícími profesory,
 • společná školení a přednášky.

Organizace projektu

Projekt je řízen realizačním týmem. Vybraní uchazeči projdou závěrečným pohovorem s odborným garantem projektu doc. Fischerem.

Výhody pro zapojené

 • možnost účasti na manažersky zaměřených domácích akcích na půdě VŠE,
 • možnost účasti na jazykových kurzech v ČR i zahraničí,
 • možnost účasti na zahraniční stáži či odborném manažerském školení,
 • možnost účasti na společném workshopu s kvalitním zahraničním expertem,
 • možnost konzultace vlastního rozvojového plánu s následným koučingem,
 • kontakt s kolegy z jiných fakult,
 • setkání s dalšími perspektivními kolegy pro další spolupráci.

Podpora není vázána na vystoupení na vědecké konferenci, ale umožňuje účast na manažersky zaměřeném školení, jakož i náhled do způsobu řízení kvalitních zahraničních pracovišť.