Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přehled přijatých rozvojových programů VŠE v roce 2005

Číslo projektu Název projektu Řešitel Doba trvání projektu
565 Příprava rozšíření navazujícího magisterského studijního programu Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy o kombinovanou formu studia Zejda B.
PhDr. CSc.
01/05 – 12/05
566 Vzdělávání akademických a administrativních pracovníků Fakulty podnikohospodářské v oblasti informačních technologií Kubálek T.
doc. Ing. CSc.
01/05 – 12/05
567 Příprava vzdělávacího programu distančního studia v navazujícím magisterském studiu ve studijním programu Aplikovaná informatika Voříšek J.
prof. Ing. CSc.
01/05 – 12/05
568 Environmentální ekonomie a správa Šauer P.
doc. Ing. CSc.
01/05 – 12/05
569 Projekt na podporu a usnadnění implementace doktorského studia do stávající struktury studijních programů FM VŠE Pudil P.
prof. Ing. DrSc.
01/05 – 12/05
570 Transformace studijních programů všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze do systému ICTS Krebs V.
prof. Ing. CSc.
01/05 – 12/05
571 Zvyšování odborné i pedagogické úrovně akademických pracovníků vysoké školy ekonomické v Praze Durčáková J.
doc. Ing. CSc.
01/05 – 12/05
572 Rozvoj využití metod e-Learningu a tvorba multimediálních pomůcek na VŠE Čermáková D.
RNDr.
01/03 – 12/05
573 Integrace komponent informačních systémů nové generace ve vzdělávacím procesu na VŠE Čermák I.
RNDr. CSc.
01/03 – 12/05
574 Integrovaný studijní informační systém nové generace (ISISNG) Čermák I.
RNDr. CSc.
01/03 – 12/05
575 Analýza a návrh WWW rozhraní VŠE v Praze Čermák I.
RNDr. CSc.
01/05 – 12/05
576 Pokračování rozvoje Cisco Networking Academy na VŠE v Praze Matuška M.
Ing.
01/05 – 12/05
577 Laboratoř komunikačních a multimediálních technologií Šmejkal I.
Ing.
01/04 – 12/05
578 Obnova a rozvoj integrovaného ekonomického informačního systému, VŠE Praha Klůcová M.
Ing.
01/03 – 12/06
579 Podpora a rozvoj vzdělávání v rámci University třetího věku Jireš S.
prof. Ing. CSc.
01/05 – 12/05
580 Studentské mobility jako významný prvek vysokoškolského vzdělávání Hořejší B.
doc. Ing. CSc.
01/05 – 12/05
581 International Business in a Global Contex with an Emphasis on Central Europe Hořejší B.
doc. Ing. CSc.
01/05 – 12/05
582 Rozvoj programu CEMS MIM na VŠE Hořejší B.
doc. Ing. CSc.
01/05 – 12/05
583 Realizace Joint Masters in Europe Programu International Trade and European Economic Integration a průběžná aktualizace CV programu Hořejší B.
doc. Ing. CSc.
01/05 – 12/05
584 Jazyková příprava pedagogických pracovníků Krebs V.
prof. Ing. CSc.
01/05 – 12/05
757 Podnikové informační systémy Hindls R.
prof. Ing. CSc.
09/02 – 12/05
758 Internacionalizace výuky na Vysoké škole ekonomické v Praze se zapojením hostujících profesorů Durčáková J.
doc. Ing. CSc.
01/05 – 12/05
759 Zvyšování odborné i pedagogické úrovně akademických pracovníků vysoké školy ekonomické v Praze Durčáková J.
doc. Ing. CSc.
01/05 – 12/05
760 Zavedení a podpora výuky předmětů v cizím jazyce v rámci studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy Zadražilová D.
doc. Ing. CSc.
01/05 – 12/05
761 Příprava bakalářského studijního programu (oboru) v rámci studijního programu 6209 – Systémové inženýrství a informatika Hindls R.
prof. Ing. CSc.
01/05 – 12/05
762 Příprava paralelních cizojazyčných studijních oborů na Fakultě národohospodářské Schwarz J.
doc. Ing. CSc.
01/05 – 12/05
763 Rozšíření přístupu uživatelů k Integrovanému ekonomickému informačnímu systému Klůcová M.
Ing.
01/05 – 12/05