Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Seznam závěrečných zpráv o výsledcích řešení rozvojových a transformačních projektů přijatých na MŠMT pro rok 2004

Zprávy jsou ve formátu PDF, k prohlížení budete potřebovat např. Acrobat Reader.

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Evid. č. Název projektu

589

Příprava podkladů k rozšíření akreditací hlavních specializací Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku v anglickém jazyce

595

Příprava rozšíření bakalářského studijního programu Finance-daně a kontrola o kombinovanou formu studia

600/1

Příprava rozšíření studijních programů Joint Degree Courses – Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Evid. č. Název projektu

575

Příprava a zavedení ekonomicky zaměřeného výukového programu Regionalistika a rozvojová studia (Regional Science and Development Studies) na VŠE v Praze

590

Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze

Evid. č. Název projektu

576

Inovace a rozšíření studijního programu „Podniková ekonomika a management“ pro distanční formu magisterského navazujícího studia

591

Inovace a informační podpora studijních programů Fakulty podnikohospodářské

600/2

Vedlejší specializace „Krizový management“ pro prezenční i distanční formu studia

600/3

Vedlejší specializace „Externí prostředí firmy“ pro studenty VŠE pro prezenční i distanční formu studia

600/4

Rozvoj podnikatelského potenciálu studentů

Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze

Evid. č. Název projektu

594

Statistika a ekonometrie

600

Podnikové informační systémy

Fakulta národohospodářská VŠE v Praze

Evid. č. Název projektu

577

Laboratorní ekonomické experimenty pro nově koncipovaný předmět Ekonomie životního prostředí

592

Příprava nových studijních oborů na FNH

600/5

Příprava studijních oborů v cizích jazycích

Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci

Evid. č. Název projektu

578

Restrukturalizace studijního programu na FM VŠE

593

Implementace doktorského studijního programu na FM VŠE

600/6

International Health Management Program

600/7

Integrovaný projekt podpory vzdělávacího procesu a chodu Fakulty managementu VŠE moderními informačními a komunikačními technologiemi

Rektorát VŠE v Praze

Evid. č. Název projektu

579

Zvyšování odborné a pedagogické úrovně akademických pracovníků

580

Rozvoj školícího centra síťových technologií – Cisco Networking Academy na VŠE v Praze

581

Laboratoř komunikačních a multimediálních technologií

582

Rozvoj aktivit Univerzity třetího věku

583

Mezinárodní mobilita studentů VŠ v rámci mezinárodních smluv vládní a resortní povahy, studentské mobility jako významný prvek
vysokoškolského vzdělávání

584

MA Economics of International Trade and European Integration – aktualizace curricula, realizace programu

585

Příprava nového Joint Masters in Europe Programu M.A./MSc Marketing Management

586

Rozvoj programu CEMS MIM na VŠE

587

International Bussines in a Global Contex with an Emphasis on Central Europe

588

Jazyková příprava pedagogických pracovníků

596

Rozvoj využití metod e-Learningu na VŠE

597

Integrace komponent informačních systémů nové generace ve vzdělávacím procesu na VŠE

598

Integrovaný studijní informační systém nové generace (ISISNG)

599

Obnova a rozvoj integrovaného ekonomického informačního systému, VŠE Praha

599/1

Rozvoj a zabezpečení technického zázemí informačních systémů