Harmonogram zpracovávání pravidelných hodnotících zpráv předkládaných na úrovni VŠE v rámci vnitřního hodnocení kvality

Zpráva Období pokryté zprávou Předložení RVH Odpovídá
Zpráva o přijímacím řízení roční,
akademický rok
leden 2022 pror. Dvořák
Zpráva o realizovaných studijních programech, vedlejších specializacích, studijních výsledcích a studijní úspěšnosti roční,
akademický rok
únor 2022 pror. Dvořák
Zpráva o výsledcích studentských anket roční,
akademický rok
říjen 2021 pror. Dvořák
Zpráva o uplatnění absolventů roční,
kalendářní rok
říjen 2021 pror. Štěrbová
Zpráva o vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠE a o jejich výsledcích (tuto zprávu lze nahradit obdobnou zprávou zpracovanou pro národní či mezinárodní systémy hodnocení tvůrčí činnosti) roční,
kalendářní rok
červen 2021 pror. Musílek
Zpráva o kontrolní činnosti roční,
kalendářní rok
červen 2021 Ing. Zouhar
Zpráva o mezinárodních vztazích roční,
kalendářní rok
říjen 2021 pror. Hnilica
Zpráva o rozvoji lidských zdrojů za období 2017-2020 červen 2021 pror. Musílek
Zpráva o dostupnosti a relevanci studijních zdrojů za období 2017-2020 červen 2021 pror. Dvořák
Zpráva o podpoře studentů a péči o ně za období 2017-2020 červen 2021 rektorka
Zpráva o spolupráci s praxí za období 2017-2020 červen 2021 pror. Štěrbová
Zpráva o rozvoji informačních systémů za období 2017-2020 červen 2021 řed. Nidl
dodatky ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností roční září 2021 rektorka, prorektoři
Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností leden 2022 rektorka, prorektoři, manažerka kvality