Pravidelné hodnotící zprávy

Pravidelné hodnotící zprávy zpracovávané v rámci vnitřního hodnocení kvality.

na úrovni VŠE

na úrovni fakult