Pravidelné hodnotící zprávy

Pravidelné hodnotící zprávy zpracovávané v rámci vnitřního hodnocení kvality.

na úrovni VŠE

na úrovni fakult

  • Pravidelné hodnotící zprávy o vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnostech fakulty
  • Pravidelné hodnotící zprávy o uskutečňování studijního programu
  • Pravidelné hodnotící zprávy o uskutečňování vedlejší specializace