Pravidelné hodnotící zprávy o kontrolní činnosti na VŠE

Plný text pravidelných hodnotících zpráv není veřejně přístupný. K dispozici jsou závěry a doporučení z jednotlivých hodnotících zpráv.