Pravidelné hodnotící zprávy o realizovaných studijních programech, vedlejších specializacích, studijních výsledcích a studijní úspěšnosti na VŠE

Plný text pravidelných hodnotících zpráv není veřejně přístupný. K dispozici jsou závěry a doporučení z jednotlivých hodnotících zpráv.