Členové RVH

 • prof. Ing. Hana Machková, CSc. – předsedkyně RVH, rektorka
 • doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. – místopředseda RVH, děkan Fakulty informatiky a statistiky
 • doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. – děkan Fakulty managementu
 • prof. Ing. Petr Doucek, CSc. – proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy Fakulty informatiky a statistiky
 • doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
 • prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. – prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy
 • prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. – děkan Národohospodářské fakulty
 • doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. – proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Fakulty managementu
 • Ing. Josef Klement – tajemník RVH, student doktorského studia na Národohospodářské fakultě
 • doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. – děkan Fakulty financí a účetnictví
 • doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. – proděkanka pro pedagogickou činnost Fakulty podnikohospodářské
 • prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. – prorektor pro vědu a výzkum
 • prof. Ing. Ivan Nový, CSc. – děkan Fakulty podnikohospodářské
 • Ing. Vojtěch Prchal – místopředseda AS VŠE, student doktorského studia na Fakultě managementu
 • Ing. Marek Stříteský, Ph.D. – předseda AS VŠE
 • doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. – prorektorka pro strategii
 • doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. – děkan Fakulty mezinárodních vztahů
 • doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. – člen Akademického senátu VŠE, Fakulta informatiky a statistiky