Členové RVH

 • doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – předseda RVH, rektor
 • prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. – místopředseda RVH, děkan Fakulty informatiky a statistiky
 • doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. – děkan Fakulty managementu
 • doc. Ing. Radoslav Delina, Ph.D. – jednatel společnosti Inventa Technologies a vedoucí katedry bankovníctva a investovania, Technická univerzita Košice
 • prof. Ing. Petr Doucek, CSc. – proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy Fakulty informatiky a statistiky
 • prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. – vedoucí katedry strategie Fakulty podnikohospodářské
 • prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. – děkan Národohospodářské fakulty
 • Ing. Marek Jindra, Ph.D. – partner ve společnosti EY a prezident CFA Society Czech Republic
 • doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. – proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Fakulty managementu
 • Ing. Josef Klement – tajemník RVH, student doktorského studia na Národohospodářské fakultě
 • doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. – proděkan pro rozvoj Fakulty financí a účetnictví
 • doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. – proděkanka pro pedagogickou činnost Fakulty podnikohospodářské
 • RNDr. Ladislav Minčič, CSc. – ředitel odboru legislativy, práv a analýz, Hospodářská komora České republiky
 • prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. – děkan Fakulty financí a účetnictví
 • prof. Ing. Ivan Nový, CSc. – děkan Fakulty podnikohospodářské
 • Ing. Vojtěch Prchal – student doktorského studia na Fakultě managementu
 • Ing. Tomáš Prouza, MBA – prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
 • Ing. Diana Rádl Rogerová – řídící partnerka Deloitte ČR
 • Ing. Miroslav Rumler, CSc. – jednatel a partner společnosti Reliant
 • Ing. Marek Stříteský, Ph.D. – předseda AS VŠE
 • doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. – docentka Fakulty mezinárodních vztahů
 • doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. – děkan Fakulty mezinárodních vztahů
 • doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. – člen Akademického senátu VŠE, docent Fakulty informatiky a statistiky