Seznam konzultantů RVH

Na základě čl. 38 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE byli Radou pro vnitřní  hodnocení VŠE jmenováni konzultanti pro oblasti vzdělávání Ekonomické obory a Informatika:

Jméno a příjmení Kmenové pracoviště Funkce
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ EKONOMICKÉ OBORY
prof. Ing. Peter Baláž, PhD. EU Bratislava, Fakulta obchodná vedoucí katedry
Mojca Bavdaž, Ph.D. University of Ljubljana, Faculty of Economics Associate Professor
prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky děkan
prof. Ing. Michal Fendek, CSc. EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky profesor
doc. Ing. Pavel Hnát, PhD. VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů proděkan
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. Technická univerzita v Liberci profesor
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Slezská univerzita v Opavě vedoucí výzkumného centra
doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky prorektorka
Mgr. Karel Ksandr Národní technické muzeum ředitel
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. MENDELU v Brně, Ústav financí vedoucí ústavu
prof. Ing. Ľudmila Lipková CSc. EU Bratislava, Fakulta medzinárodných vztahov proděkanka
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. EU Bratislava, Fakulta podnikového manažmentu profesorka
prof. Ing. Peter Markovič, Ph.D. EU Bratislava, Fakulta podnikového manažmentu děkan
prof. Ing. Milan Palát, CSc. MENDELU v Brně, Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky profesor
doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. CzechTourism ředitelka
prof. Ing. Erika Pastoráková, Ph.D. EU Bratislava, Národohospodárská fakulta vedoucí katedry
prof. Mgr. Juraj Pekár, Ph.D. EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky vedoucí katedry
doc. Ing. Janka Péliová, Ph.D. EU Bratislava, Národohospodárská fakulta prorektorka
prof. PhDr. Stanislav Perkner, Ph.D. International and Diplomatic Studies emeritní profesor
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. UK, Právnická fakulta profesor
Ing. Lucie Říhová, Ph.D. Ernst&Young partnerka
doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc. v důchodu členka VR FPH
Ing. Michal Ševera, CSc. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR viceprezident
prof. Ing. Rudolf Šlosár, Ph.D. EU Bratislava, Národohospodárská fakulta profesor
Ing. Pavel Štěpánek, CSc. Česká bankovní asociace výkonný ředitel
doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD. EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky proděkan
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta zástupce vedoucího katedry financí
prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD. EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky vedoucí katedry
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. VŠE, Fakulta financí a účetnictví proděkan pro vědu
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta vedoucí katedry
prof. RNDr. Rudolf Zimka, CSc. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Ekonomická fakulta profesor
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ INFORMATIKA
Dr. Stefan Bauer University of Applied Sciences, Vienna Head of User Experience
prof. Ing. Petr Berka, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky profesor
doc. Ing. Radoslav Delina, Ph.D. TU Košice, Ekonomická fakulta vedoucí katedry
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky profesor
doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. UPar, Fakulta ekonomicko-správní docent
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky profesor
Ing. Petr Kadlec Livingston & Comp. Senior Consultant
prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. UHK, Fakulta informatiky a managementu profesor
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky vedoucí katedry
prof. Ing. Ján Paralič, PhD. TU Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky profesor
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. UK, Matematicko-fyzikální fakulta profesor
Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD., EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky vedoucí katedry
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky vedoucí katedry
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. UK, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví docent