Stálá pracovní skupina pro oblast vzdělávání Informatika

Na základě čl. 37 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE byla Radou pro vnitřní  hodnocení VŠE na jejím zasedání dne 11. prosince 2018 jmenována stálá pracovní skupina pro oblast vzdělávání Informatika:

 

Jméno Kmenové pracoviště Funkce Pozice ve stálé pracovní skupině
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky vedoucí katedry předseda
prof. Ing. Petr Berka, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky profesor člen
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky proděkan člen
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky profesor člen
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky vedoucí katedry člen
prof. Ing. Ján Paralič, PhD. TU Košice,
Fakulta elektrotechniky a informatiky
profesor člen
Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD. EU Bratislava,
Fakulta hospodárskej informatiky
vedoucí katedry člen