Centralizované rozvojové projekty řešené VŠE

VŠE v Praze řeší v roce 2018 následující centralizované rozvojové projekty MŠMT:

Číslo projektu Koordinující VŠ Název projektu NIV INV Celkem
C3-2018 ČVUT Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí 1 500 0 1 500
C4-2018 ČVUT Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018 345 600 945
C10-2018 MU Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia 551 399 950
C11-2018 MU Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol 310 0 310
C13-2018 MU Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ) 300 0 300
C15-2018 OU DPP!!! VŠ – Dotace, projekty, procesy vysokých škol !!! 230 0 230
CELKEM 3 236 999 4 235

Legenda:
NIV – neinvestiční prostředky v tis. Kč
INV – investiční prostředky v tis. Kč