Projektová kancelář

Projektová kancelář nabízí všem pracovníkům VŠE účinnou projektovou podporu a přispívá k naplnění strategických cílů školy a jednotlivých fakult. Nabízená projektová podpora spočívá v konzultacích projektových záměrů formou osobního, telefonického nebo písemného kontaktu, ve zpracování projektových záměrů včetně vyplnění příslušných formulářů či elektronických aplikací, v zajištění související agendy, zajištění formálních příloh a kontroly formální a věcné správnosti před podáním žádosti poskytovateli dotace.