Projektová kancelář

Projektová kancelář  (PK) poskytuje účinnou projektovou podporu a přispívá k naplňování strategických cílů Vysoké školy ekonomické v Praze a jejích fakult. Zajišťuje konzultace projektových záměrů, zpracování projektových žádostí včetně zajištění specifických příloh a realizaci celoškolních projektů. Spolupracuje na národní i mezinárodní úrovni s dalšími vysokými školami a institucemi na rozvoji projektového řízení a je otevřená partnerství v mezinárodních projektech.

Otevřené výzvy

 

Poskytovatel Výzva
Evropská komise KA226 Partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání

TERMÍN DO 29.10. 2020

 

Veřejné zakázky

Název Vyhlašovatel Období plnění Ukončení příjmu nabídek