Projektová kancelář

Projektová kancelář  (PK) poskytuje účinnou projektovou podporu a přispívá k naplňování strategických cílů Vysoké školy ekonomické v Praze a jejích fakult. Zajišťuje konzultace projektových záměrů, zpracování projektových žádostí včetně zajištění specifických příloh a realizaci celoškolních projektů. Spolupracuje na národní i mezinárodní úrovni s dalšími vysokými školami a institucemi na rozvoji projektového řízení a je otevřená partnerství v mezinárodních projektech.
English

Otevřené výzvy

 

Poskytovatel Výzva Zaměření výzvy Uzávěrka žádostí Maximální dotace  Limit financování
Evropská komise Výzva k podávání návrhů 2022 – EAC/A09/2021 Program Erasmus+ Centra excelence odborného vzdělávání

Pedagogické akademie Erasmus+ 1 500 000

7.9. 2022 v 17:00 4 mil. EUR 100%
dtto výše Aliance pro inovace

ID výzvy: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP

15.9. 2022 v 17:00 100%

 

Veřejné zakázky

Vyhlašovatel  Název Předmět a období plnění Lhůta podání nabídek
Aktuálně nebyla pro VŠE vytipována žádná vhodná zakázka.