Strategie Vysoké školy ekonomické v Praze vychází z její mise a vize a je konkretizována v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020 a jeho aktualizacích.