Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Rozvoj a strategie VŠE

Rozvoj a strategie Vysoké školy ekonomické v Praze patří do působnosti prorektorky pro strategii doc. Ing. Ludmily Štěrbové, CSc. Cíle a směr vývoje VŠE pro nejbližší roky jsou specifikovány v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020 a jeho aktualizacích.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 729

Důležité dokumenty

Aktuality OP VVV Rozvoj VŠE ESF