Archiv

Institucionální plán (resp. Institucionální rozvojový plán) byl v letech 2012-2015 přílohou Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE na příslušný rok. Příslušné dokumenty najdete v archivu dlouhodobého záměru.