Centralizované rozvojové projekty řešené VŠE

VŠE v Praze realizovala v roce 2019 celkem 6 centralizovaných rozvojových projektů MŠMT.

Zde jsou uvedeny jejich závěrečné zprávy:

Číslo projektu Koordinující VŠ  Název projektu NIV INV  Celkem
C3-2019 ČVUT Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol 250 500 750
C5 ČVUT Study in Prague- společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí 1 500 0 1 500
C11 MU Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě 920 0 920
C13 MU Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů II (PILZ II) 80 0 80
C19 OU KPP!!! VŠ Kompetence, projekty, procesy vysokých škol!!!  185 0 185
C21 UHK Popularizace spektra IT oborů 1 000 0 1 000
CELKEM 3 935 500 4 435

Legenda:
NIV – neinvestiční prostředky v tis. Kč
INV – investiční prostředky v tis. Kč