Centralizované rozvojové projekty řešené VŠE

VŠE v Praze řešila v roce 2012 následující centralizované rozvojové projekty MŠMT:

Číslo projektu

Program
č.

Spolu-
pracující VŠ
 Název projektu NIV INV  Celkem
C55 2 UPar Společný studijní bakalářský program „Ekonomika a management“ v anglickém jazyce 335 0 335
C73 4 ČZU Podpora doktorandů a post-doktorandů na VŠE a ČZU v Praze 2 592 0 2 592
CSM79 4 Veřejné rozpočty a politiky v číslech 180 0 180
CSM90 4 Vzdělávání handicapovaných studentů 1 259 0 1 259
CSM114 4 Rozvoj vědeckých pracovníků VŠE v Praze v oblasti managementu vědy a vzdělávání 1 546 0 1 546
Celkem 5 912 0 5 912

Legenda:
Program č. – číslo programu dle Vyhlášení rozvojových programů
NIV – neinvestiční prostředky v tis. Kč
INV – investiční prostředky v tis. Kč