Centralizované rozvojové projekty řešené VŠE

VŠE v Praze řešila v roce 2013 následující centralizované rozvojové projekty MŠMT:

Číslo projektu

Program
č.

Spolu-
pracující VŠ
 Název projektu NIV INV  Celkem
C6 1 MENDELU Inovace Univerzitního informačního systému 1 900 0 1 900
C22 3c ČZU Podpora doktorandů a post-doktorandů na VŠE a ČZU v Praze 3 050 0 3 050
C29 3d AMU KNOWtilus – ponor do vědy skrze umění 1 883 0 1 883
CSM23 3a Příprava nových bakalářských a magisterských studijních oborů na Vysoké škole ekonomické v Praze 2 234 0 2 234
CSM32 3c Rozvoj vědeckých pracovníků VŠE v Praze v oblasti managementu vědy a vzdělávání 2 716 0 2 716
Celkem 11 783 0 11 783

Legenda:
Program č. – číslo programu dle Vyhlášení rozvojových programů
NIV – neinvestiční prostředky v tis. Kč
INV – investiční prostředky v tis. Kč