Centralizované rozvojové projekty řešené VŠE

VŠE v Praze řeší v roce 2015 následující centralizované rozvojové projekty MŠMT:

Číslo projektu Program
č.
Spolu-
pracující VŠ
 Název projektu NIV INV  Celkem
C8 1 ČVUT Rozvoj informačních systémů pro podporu vnitřní kvality VVŠ 100 150 250
C10 1 ČVUT Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí 2 177 0 2 177
C17 1 MU Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb. 757 0 757
C18 1 MU Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR 370 0 370
C35 2c ČZU Podpora vzdělávání doktorandů a post-doktorandů na VŠE a ČZU v Praze 2 700 0 2 700
C36 2d AMU KNOWtilus – ponor do vědy skrze umění 814 0 814
CSM11 2b Obnova technického zázemí Střediska handicapovaných studentů 0 500 500
Celkem 6 918 650 7 568

Legenda:
Program č. – číslo programu dle Vyhlášení rozvojových programů
NIV – neinvestiční prostředky v tis. Kč
INV – investiční prostředky v tis. Kč