Centralizované rozvojové projekty řešené VŠE

VŠE v Praze řeší v roce 2016 následující centralizované rozvojové projekty MŠMT:

Číslo projektu Program
č.
Spolu-
pracující VŠ
 Název projektu NIV INV  Celkem
C2 1 ČZU Podpora vzdělávání doktorandů a post-doktorandů 500 0 500
C4 1 ČVUT Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol a technický upgrade ekonomických systémů 400 0 400
C5 1 ČVUT Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí 1 993 0 1 993
C14 1 MU Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499/2004 Sb. 925 0 925
C24 1 UPOL Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů 268 0 268
Celkem 4 068 4 068

Legenda:
Program č. – číslo programu dle Vyhlášení rozvojových programů
NIV – neinvestiční prostředky v tis. Kč
INV – investiční prostředky v tis. Kč