Centralizované rozvojové projekty řešené VŠE

VŠE v Praze řeší v roce 2017 následující centralizované rozvojové projekty MŠMT:

Číslo projektu Program
č.
Spolu-
pracující VŠ
 Název projektu NIV INV  Celkem
C3 1 ČVUT Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí 1 430 0 1 430
C4 1 ČVUT Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů 400 0 400
C6 1 MU Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS 468 0 468
C14 1 OU PPP!!! VŠ (Partnerství projektového prostředí vysokých škol) 192 0 192
CELKEM 2 490 0 2 490

Legenda:
Program č. – číslo programu dle Vyhlášení rozvojových programů
NIV – neinvestiční prostředky v tis. Kč
INV – investiční prostředky v tis. Kč